TEILA FABRIKAK COVID19aren aurrean hartutako neurriak

2021 / 02 / 09

TEILA FABRIKAK COVID19aren aurrean hartutako neurriak. / Medidas adoptadas en Teila Fabrika ante el COVID19.

Teila Fabrikan, hainbat neurri hartu ditugu COVID19aren aurrean, aretoetan eta bestelako espazioetan aurrera eramaten ditugun jarduerak lasaitasunez eta bermeekin egin ahal izateko, segurtasun neurri guztiak betez eta guztion osasuna lehenetsiz. / En Teila Fabrika hemos adoptado varias medidas ante el COVID19, para poder desarrollar las diferentes actividades con tranquilidad, cumpliendo con las normas de seguridad y priorizando la salud de todes.

Hauek dira hartu ditugu neurrietako batzuk. / Éstas son algunas de las medidas que hemos adoptado:

 1. Garbiketa eta desinfekzio lanak maiztasun handiarekin egiten ditugu, batez ere erabilera handiko espazioetan. / Hemos reforzado las tareas de limpieza y desinfección, sobre todo en las zonas de mucho uso.
 2. Airea berriztatzeko sistema aktibatuta izaten dugu uneoro. / El sistema de regeneración de aire está activado durante todo el día.
 1. Eskuak garbitzeko gel hidroalkoholikoa dugu espazioko puntu ezberdinetan. / Disponemos de gel hidroalcohólico en diferentes puntos del espacio.
 2. Aretoetako aforoak murriztu ditugu. / Hemos reducido los aforos de las salas polivalentes.
 3. 1.5 metroko distantzia bermatzen dugu pertsonen arteko elkarrekintza guztietan eta edozein jardueretan. / Mantenemos una distancia de 1.5 metros en cualquier actividad e interacción entre personas.
 4. Espazioko eremu ezberdinetan gomendioen eta aforoen kartelak jarri ditugu. Komunikazioa indartu dugu erabiltzaileekin, neurrien berri guztiok izan dezagun. Kontingentzia plan bat ere sortu dugu. / Hemos reforzado la comunicación con les usuaries, hemos creado un plan de contingencia y hemos puesto carteles de recomendaciones y de límite de aforo en diferentes lugares del espacio, para que todes conozcamos las medidas.
 5. Musukoa eramaten dugu uneoro. / Tenemos la mascarilla puesta en todo momento.
 6. Teila Fabrika barruko zein kanpoko eremuetan pilaketak saihesten ditugu. / Evitamos aglomeraciones tanto en el interior como exterior del espacio.
 1. Telefonozko eta email bidezko arreta indartu dugu eta telelanari ekin diogu. / Hemos reforzado la atención telefónica y vía email, y teletrabajamos a turnos.
 2. Teilakideei espazioa 365 egunez eta 24 orduz erabiltzeko sarbidea dute, eta espazio komunen erabilera murriztu dugu. / Los Teilakides tienen entrada al espacio las 24 horas los 365 días del año, y hemos reducido el uso de las zonas comunes.
 3. Lan-postuetan zein aretoetan, altzarien (mahaiak, aulkiak…) kokapena errespetatzen dugu eta aldaketaren bat egin behar bada segurtasun neurriak bermatzen ditugula ziurtatzen dugu. / Tanto en los puestos de trabajo como en las salas polivalentes, respetamos la ubicación del mobiliario (mesas, sillas…) y si tenemos que hacer algún cambio comprobamos que mantenemos las medidas de seguridad.
 4. Ahal den neurrian bilera edo saio baten lagun kopurua eta iraupena laburtuko ditugu. / En la medida en que se pueda, se reducirán el número de asistentes y la duración de las reuniones y las actividades.

Elkar zaintzeko uneak ditugu. / Son tiempos de cuidarnos.

Gure teilatupean lan egin nahi baduzu, beste teilakideekin batera, edo aretoetan jardueraren bat aurrera eraman nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan konpromisorik gabe email honetan: info@teilafabrika.eus . / Si quieres desarrollar tu proyecto bajo nuestro techo junto a otres compañeres, o si quieres realizar alguna actividad en nuestras salas polivalentes, ponte en contacto con nosotres sin compromiso en el email info@teilafabrika.eus.