Zein lidergo eredu behar ditugu?

2023 / 04 / 24

Teila Fabrikak antolatuta eta Harago Aholkularitzako Aran eta Enararen eskutik, Teila Fabrikaren komunitateko hainbat kidek honakoa landu, berrikusi eta birpentsatu dugu: lidergoa zer den, gure bizitza eta proiektu profesionaletan nola ulertzen dugun, horietan zein sinesmen eta iruditeriak duten eragina eta nola jar ditzakegun adimen kolektibo ahalduntzaile eta eraldatzaile baten eraikuntzaren zerbitzura.

Lan indibidual eta kolektibo hori parte-hartze, eztabaida eta dinamikaz beteriko bi saiotan landu dugu. Saio horiek xehetasunez pentsatu dira, lehen pertsonan sentitzeko eta gure barrenera iristeko, eta gure beharretara egokitzen diren lidergoak aldatu eta sortu ahal izateko, taldearen boterea aprobetxatuz. Betiere, egindako lanaz gozatzeko premisarekin.

Aranek eta Enarak, Haragoko arduradun eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren dirulaguntza batek finantzatutako prozesu honen dinamizatzaileek, lidergoaren kontzeptua gaur egun krisian dagoela dute abiapuntu. 

Horregatik, hura berreraikitzeko eta birpentsatzeko unea dela ulertzen eta sustatzen dute, parte-hartzaile bakoitzaren kontzientzia aktibatuz, taldean eta era kolektiboan lan eginez, pertsona bakoitzaren lider izateko moduan aldaketak ikasi eta aktibatuz.

Lehenengo ariketan, fisikoki lidergoa irudikatzen zuten 4 objekturen aurrean jarri behar izan genuen (makila bat, belaki bat, katana moduko bat eta katilu bat). Pentsatu behar genuen zein objekturekin asimilatzen den gehiago gure lidergo pertsonala eta hori argudiatu. 

Jarraian, lidergoaren eraikuntzari buruzko abaraska kolektibo bat eraiki genuen, gutariko bakoitzak paper bereizietan idatzitako 3 kontzeptutatik abiatuta.

Lehen dinamika horiek balio izan zuten ulertzeko eta aktibatzeko pertsona bakoitzak bere lidergoa duela eta bizi duela, bai formalki (lan batean, taldean, proiektuan), bai informalki (eguneroko bizitzan, lagunekin, familian).

Gure lidergoak taldean nola antolatu genituen egiaztatzeko, bi talde eginarazi zizkiguten, eta talde bakoitzak logo erreal eta fisiko bat sortu behar izan zuen. Logoa pentsatzeko, sortzeko eta taldean azalpenak emateko prozesua izan zen ondoren hausnarketarako eremua, ni-tik eta taldearen baitan zein lidergo izan genuen hautemateko.

Dinamika horretatik lidergoa lantzeko funtsezko kontzeptuetako bat lantzera pasa ginen: boterea. Gutako bakoitzak duen botere pertsonal, sozial eta estrukturala, pribilegioak ematen dizkiguna, landu eta aztertu genuen beste kontzeptu bat izan zen. 

Ildo horretan, lan introspektibo bat egin genuen, maila globalean, estrukturalean, psikologikoan eta testuinguruari lotuta onuragarriak zaizkigun pribilegioen gaineko kontzientzia aktibatzeko.

Pribilegioak aztertu ondoren, beste tresna indartsu bat ikusi genuen: botere-mapa. Gure taldeekin irudikatu genuen eta gutako bakoitzak banaka, baina antzespen kolektibo bat sortuz, geure buruari galdetzeko ea nola sentitzen ginen banaka ordezkatutako botere gisa.

Lehen saioaren eta kontzientzia aztertzeko eta aktibatzeko fasearen ondoren, bigarren jardunaldia aldaketak aktibatzean oinarritu zen. Eta nola? Bada, lidergo-modu desberdinen ezaugarriei buruz banaka eta taldean hausnartuz, harreman eta ingurune osasuntsuak, elikagarriak eta eraldatzaileak aukeratzeko eta sortzeko. 

Ekintzara pasa ginen, halaber, kontuan hartuta nola komunikatzen garen, zein tresnarekin eta komunikazio horrek nola eragiten duen lider izateko moduan. Talde-aurkikuntzako prozesu bat izan zen, non, dinamika desberdinen bidez, lidergo-eredu inspiratzaile eta iraunkorrak esploratu genituen, bai eta aitortza ariketa bat ere, gure bizitzako espazio bakoitzean aplikatzeko.

Bi jardunaldiek funtsezko elementuak azpimarratu dituzte banakako esperientziatik eta hausnarketa kolektibotik abiatuta lan egiteko eta berrikusteko, jendartean kontzientziatik eta autoezagutzatik aurrera egin nahi dugun pertsona gisa, gizartea eraldatzeko bide gisa.